Dr Komócsin Mihály: Gépipari anyagismeret
Egyéb

Dr Komócsin Mihály: Gépipari anyagismeret

Ár:
4.000 Ft
Megosztás:

termékleírás

©  Dr. Komócsin Mihály, 2010

©  Kiadói jogok: COKOM Mérnökiroda Kft,

     ETO : 621.7./9, 669.017

     ISBN : 978 963 06 4687 1

     Hatodik átdolgozott kiadás, 2010

 

Nyomás és kötés: Alföldi Nyomda ZRt., Debrecen

     Formátum: B5

    Ívterjedelme: 26,5

 

Vélemény

Komócsin Mihály: Gépipari anyagismeret c. könyvéről

 

 

A COKOM Mérnökiroda Kft. gondozásában jelent meg immáron hatodik átdolgozott kiadásban a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszék oktatójának, munkatársának olyan könyve, amelyet a gépészmérnökök nagy hazai táborának széles köre haszonnal forgathat, legyen az gyakorló szakember, avagy éppen e pályára készülő fiatal.

 

A 10 fejezetre tagozódó 409 oldal terjedelmű könyv nagyszerűsége éppen abban van, hogy ötvözi magában a tanulni vágyók didaktikus felépítését és a gyakorlati szakemberek „utánanézek gyorsan” igényének kielégítését. Az első igényt csak „szájba rágó” szövegezéssel, leírásokkal lehet kielégíteni, a másodikat sok-sok táblázat, ábra segíti. A Szerző mindkét feladatot remekül megoldja, igaz nagyban segíti őt ebben a 40 éves oktatói múltja, amelyet ugyanazon helyen töltött el és nap-nap után találkozott egyrészt a hallgatói igényekkel, másrészt kipróbálhatta az ismeretek átadásának legkülönbözőbb lehetőségeit, eszköztárát. Ez, az „oda-vissza” kommunikálás csiszolta folyamatosan a könyv tartalmát az első, 1995-ös megjelenésétől eltelt 15 évben.

 

A „0”-dik, 30 oldal terjedelmű, a Magyar Nagylexikon „AGYAG” definíciójával induló fejezet tulajdonképpen egy olyan ismeretterjesztő rész, amelynek elolvasása mindenkinek ajánlott tevékenykedjen bármelyik területén is a mindennapi életnek, legyen az orvos, bölcsész, közgazdász, jogász, avagy a művészvilág, a kultúra bármely ágának képviselője. Az itt néhány oldalon leírtak ismerete megítélésem szerint ugyanúgy hozzátartozik az „általános műveltség” kritériumához, a világ dolgaiban való eligazodáshoz, mint ahogyan az említett területek alapeseményeinek, alapműveinek átfogó (nem a részletekre kiterjedő) ismerete. A bevezetés „Az ipari anyagok szerkezete és tulajdonságai” fejezete már speciálisan a mérnöki ismeretek alapozását szolgálja, ami már messze túlmulat az „általános műveltség” kritériumán, ez már a speciális szakmai ismereteket alapozza.

 

A 30 oldal terjedelmű első fejezet áttekintést ad a fémek előállításánál alkalmazott technológiákról, azaz az olyan folyamtokról (ásvány-előkészítés és fémkinyerés), amelynek eredménye egy további felhasználásra alkalmas fém.

 

Az ugyancsak 30 oldal terjedelmű második fejezet a fémek tisztításának és ötvözésének technológiai eljárásaival foglakozik, de alapvetően a gépiparban legnagyobb mennyiségben felhasznált anyagokra, az acélokra koncentrálva. Igaz, e fejezet indításánál és a végén is van egy-egy rövidebb kitekintés a más fémes anyagoknál alkalmazott technológiai eljárásokra is.

 

A 25 oldal terjedelmű harmadik fejezet a fémek és ötvözeteinek olvadékból való megszilárdulásának folyamatával, a kristályosodással, annak mechanizmusaival foglakozik. Ennek hajtóereje vagy a hőmérséklet-, vagy pedig a koncentráció-különbség lehet. A különböző kristályosodási folyamatokat technológiai szinten megvalósító eljárásokat külön fejezet foglaja össze.

 

A negyedik, 34 oldal terjedelmű fejezet a kohászati félgyártmányokkal és azok előállítási technológiáinak összefoglalását mutatja be öntés, melegalakítás és porkohászat bontásban. Az egyes technológiai megoldásokat, azok sajátosságait, az alkalmazásukkal előállítható termékek jellegzetességeit minden esetben a lényegre utalva néhány oldalban összefoglalva találhatjuk meg.

 

Az 5. fejezet tulajdonképpen a gyakorló szakembereknek szól, hiszen ez a könyv legterjedelmesebb része, mintegy 143 oldal terjedelmű. Ez az a rész, amely segíti eligazodni a szakembereket a „fémek és ötvözeteik” dzsungelében. A gyors tájékozódást egyrészt a logikus csoportosítás (egyfázisú, többfázisú fémes, kérgesített anyagok) mint útjelző táblák, másrészt 69 ábra és 26 táblázat, mint „utcanév táblák” segítik.

 

Napjaink egyre szélesebb körben felhasznált anyagi a kerámiák, azok szerkezete és tulajdonságai kerülnek bemutatásra a mintegy 20 oldalnyi terjedelmű hatodik fejezeben. Az egyatomos kerámiákon kívül az oxidmentes és oxidkerámiák szerkezetéről és felhasználási területeiről ad áttekintést a Szerző.

 

A kerámiák mellett a polimer anyagok azok, amelynek alkalmazási területei robbanásszerűen növekedtek az elmúlt 10-15 éves periódusban. Az ezekről szóló alig 20 oldal terjedelmű hetedik fejezet csupán az alapelvekről adhat áttekintést és nem mélyülhet el a részletekig. A polimerkémia fejlődése és a technológia szintű (reprodukálható nagytömegű) gyártás a polimerek, műanyagok végtelen tárházát, a tudatos anyagi tulajdonságokat biztosító anyagtervezés lehetőségét teremtette meg. Ezekről át áttekintő, de egyben összefoglaló képet a könyv e fejezete.

 

Az anyagok végtelen tárháza a társított anyagokból is felépíthető. Ilyenkor vagy szemcsékkel, vagy erősítőszálakkal, avagy rétegezéssel vagy pedig a felület bevonásával erősítjük az amúgy alapvetően eltérő tulajdonságokkal rendelkező befogadó, másik anyagot. Ilyen módon újból meghatározó lépést lehet tenni a tudatos, megkívánt tulajdonságokat biztosító anyagtervezés irányába. E témakörrel foglakozik a könyv nyolcadik, 14 oldal terjedelmű fejezete.

 

Az utolsó, a kilencedik fejezet az anyagok lehetséges károsodásaival és anyagkiválasztás elveivel foglakozik 16 oldalnyi terjedelemben. Bármilyen mérnöki szerkezetet is készítünk, az az üzemeltetés során valamilyen mechanizmussal (mechanizmusokkal), valamilyen sebességgel károsodni fog. Ez természetesen a választott anyag és az üzemi körülmények függvénye lesz. A lehetséges károsodási folyamtok közül a törésről, leromlásról (én magam öregedés fogalmát használnám) kopásról és a korrózióról kaphatunk átfogó képet. Az anyagkiválasztás elvei, motivációját tekintve, alapvetően két szempont vezérelte stratégiát mutat be a könyv Szerzője; a műszaki- és a gazdasági szempontokat. Ezeket három kidolgozott példával illusztrálja.

 

A könyvet olyan hasznos mellékletek (fogalmak jegyzések 9 oldal terjedelemben, a BÖHLER anyagok választékának bemutatása) egészítik ki, amelyek igen jól segítik a gyakorlati alkalmazhatóságot. A felsorolt 34 tételt tartalmazó irodalomjegyzés a további, az egyes témakörökhöz kötődő részletesebb ismeretek megszerzéséhez nyújthat támpontokat. A részletes tárgymutató pedig az eligazodást, az ismeretek gyors megtalálását segíti igen nagyban.

 

Összefoglalóan a bemutatott könyvről az mondható, hogy didaktikailag egyesíti magában a mérnökhallgatók tanulási vágynak kielégítését és a gyakorló szakembereknél felmerült problémákra a gyors válaszadás lehetőségét. Ebből adódóan úgy ítélem, hogy az ismertetett munka nem hiányozhat sem a gyakorló mérnökök sem pedig a mérnökhallgatók könyvespolcáról. Az ott felsorakozottaknak, az anyagismerettel foglalkozók egyikeként a könyvespolcokon meg kell találni ezt az ízléses keménykötésű könyvet is.

 

 

Prof. Tóth László

DSc

egyetemi tanár

iratkozzon fel hírlevelünkre

A hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Welding 2000 Kft elektronikus hírlevelet küldjön Önnek aktuális ajánlatairól, termékeiről, információiról. Egyúttal felhatalmazza a Welding 2000 Kft-t arra, hogy a megadott adatait a megjelölt célból bizalmasan kezelje, viszont azt harmadik félnek ki nem adhatja.

Bármilyen további adatkezeléssel kapcsolatos kérdése esetén forduljon hozzánk az info@welding2000.hu  e-mail címen vagy postai úton levélben, vagy kattintson ide.